WASSENAARSE JEU DE BOULES VERENIGING

wpc

Er kan weer contributie betaald worden voor 2022

Vo​or 2022 bedraagt de contributie € 60,- per kalenderjaar.

Overmaken kan op bankrekening NL28RABO 0112287042 tnv Wassenaarse Petanque Club